2018 ПРВО ДОЈДЕ ВО САМОА, ПОСЛЕДНО ВО АМЕРИКАНСКА САМОА, А ГИ ДЕЛИ ЕДЕН ЧАС ЛЕТ