АМЕРИКАНСКИ УМЕТНИК СОЗДАВА ОГРОМНИ ДЕЛА СО ГРЕБЛО ШТО ИСЧЕЗНУВААТ СО ПРВАТА ПЛИМА