ИЗЛОЖБА НА АНГЕЛ ПЕТРОВ ВО ВЕЛЕС СОСТАВЕНА ОД ПОРТРЕТИ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ