ЕЈ-СИ/ДИ-СИ ЌЕ ПРОДОЛЖАТ СО АКСЛ РОУЗ, ВЕЛИ БИОГРАФОТ НА ГРУПАТА