СЛУШАЊЕТО МУЗИКА ПРЕД ОПЕРАЦИЈА СМИРУВА ИСТО КАКО И ЛЕКОВИ