КИНОТЕКАТА ГИ ОТВОРА ДЕПОАТА ЗА ЈАВНОСТА ЗА СВЕТСКИОТ ДЕН НА АУДИОВИЗУЕЛНОТО НАСЛЕДСТВО