ТРЕЗОРОТ НА СЕМИЊА НА АРКТИК ЌЕ ДОБИЕ ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР