НОВИОТ БОНД НЕ ТРЕБА САМО ДА Е УБАВ И СИЛЕН, ТУКУ И ДА СЕ НОСИ СО СЛАВАТА НА ЛИКОТ, ВЕЛИ КАСТИНГ ДИРЕКТОРКАТА