ФУГЕРАЈ – ГЕРМАНСКА НАСЕЛБА ВО КОЈА ГОДИШНА СТАНАРИНА ЧИНИ 88 ЦЕНТИ