АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО ВО ЕВРОПА СЕ НАМАЛИ КАКО СПОРЕДЕН ЕФЕКТ НА КОРОНАВИРУСОТ