ВО ГЕРМАНИЈА ПОДАРОЦИ ЌЕ ДЕЛИ И БАБА МРАЗ ВО ЗНАК НА РОДОВА ЕДНАКВОСТ