ПРЕТСТАВАТА „БАКНАТИ ОД СОНЦЕТО“ ЗА ДЕНОТ НА ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ