ЖИТЕЛИТЕ НА БАЗЕЛ ВО ЛЕТО СЕ ВРАЌААТ ОД РАБОТА ПЛИВАЈЌИ ВО РАЈНА