БЕЛОНОСЕСТО КОАТИ ВО МАЈ ЌЕ СТИГНЕ ОД СЛОВЕНИЈА ВО СКОПСКАТА ЗООЛОШКА