УМЕТНОСТА НА ИСТОЧНА ГЕРМАНИЈА ПОКАЖАНА ВО ЈАВНОСТ ПОСЛЕ 30 ГОДИНИ