НА МОТ ИГРААТ ДВЕ ПРЕТСТАВИ ОД СЕЛЕКЦИЈАТА ЗА НАГРАДАТА „БИШ“