БОЈАН СЛАТ – МЛАД ХОЛАНДСКИ ПРОНАЈДУВАЧ КОЈ САКА ДА ГИ ИСЧИСТИ РЕКИТЕ ОД ПЛАСТИЧЕН ОТПАД