ДЕЛФИНИТЕ ГИ ЗАМЕНИЈА БРОДОВИТЕ ВО БОСФОР ОТКАКО ИСТАНБУЛ Е ВО КАРАНТИН