ВО ЊУЈОРК ОТКРИЕНА „ФАБРИКА“ ЗА ЛАЖНИ ПРОФИЛИ, ЕДЕН БОТ ЧИНЕЛ 12 ДОЛАРИ