СЕНДИ И ДЕНИ ЗАЕДНО ЗА 40-ГОДИШНИНАТА НА „БРИЛИЈАНТИН“