БРИТАНСКИ СОВЕТ ГИ ПОВИКУВА ПРОДУЦЕНТИТЕ ОД РЕГИОНОТ НА БЕСПЛАТНА ОБУКА ЗА НОВИ УМЕТНИЧКИ ФОРМИ