КИНА НЕМАЛА НИЕДНА БРЗА ПРУГА НА СТАРТОТ НА 21. ВЕК, А ДЕНЕС ЈА ИМА НАЈГОЛЕМАТА МРЕЖА НА СВЕТОТ