БУНКЕРИТЕ НА АЛБАНИЈА СОБРАНИ ВО КНИГА НА БРИТАНСКИ ФОТОГРАФ