ФУДБАЛСКИОТ КЛУБ БОКА ГИ РАСПУШТА СВОИТЕ ЧИРЛИДЕРКИ, НЕ САКАЈЌИ ДА ГИ СМЕТААТ ЗА СЕКСУАЛНИ ОБЈЕКТИ