ГИТАРИТЕ НА МАРК НОФЛЕР ОД „ДАЈР СТРЕИТС“ ПРОДАДЕНИ ЗА НАД 9 МИЛИОНИ ЕВРА