СО ДИГИТАЛНА ИЗЛОЖБА, ВЕЛЕШКИОТ ТЕАТАРСКИ ХРОНИЧАР ДАНЧО СТЕФКОВ ПРОСЛАВИ 30 ГОДИНИ РАБОТА