ДАРКО ПОПОВ ИМА ФОТОИЗЛОЖБА ВО АВТОБУС БРОЈ 7 НА ЈСП