ШОПЕН И ШУМАН НА ВЕЧЕРАШНИОТ КОНЦЕРТ „ЗЛАТНИТЕ РАЦЕ НА ФРЕ“