ДЕЈАН ГЕОРГИЕВСКИ ГО ИСПОЛНИ ВЕТУВАЊЕТО И НА МАКЕДОНИЈА Ѝ ГО ДОНЕСЕ ПРВИОТ ОЛИМПИСКИ МЕДАЛ ПО 21 ГОДИНА