ОГРОМНИТЕ СКУЛПТУРИ НА МАТКА НА ДЕМИЕН ХРСТ КОНЕЧНО ОТКРИЕНИ ВО КАТАР