ЕВРОПСКИТЕ ШАМПИОНИ ВО ХИП-ХОП ИГРАА ЗА 28 ГОДИНИ НЕЗАВИСНОСТ НА МАКЕДОНИЈА