50 СЕНТ КУПИЛ 200 КАРТИ ЗА КОНЦЕРТ НА ЏА РУЛ САМО ЗА ДА БИДАТ ПРАЗНИ ПРВИТЕ РЕДОВИ