КРЕАТОРОТ НА „СЛЕДОРЕД“ ЈА ОТФРЛИ МОЖНОСТА ЗА ПРАВЕЊЕ СПИНОФ СЕРИИ