20 ГОДИНИ И 350 ИЗВЕДБИ – ЈУБИЛЕЈ НА „УБАВИЦАТА И ЅВЕРОТ“ ВО ТЕАТАРОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ