ФРАНЦУСКИОТ ДИПЛОМАТ РЕМБЕР ОБЈАВИ КНИГА ЗА СВОИТЕ ПАТУВАЊА НИЗ МАКЕДОНИЈА