„ДЕНОВИ НА ЕВРОПСКО СКОПЈЕ“ ПО ВТОРПАТ ВО ЧЕСТ НА 13 НОЕМВРИ