ОФФЕСТ ПРОДОЛЖУВА СО „ФАЈТИНГ ВИНДМИЛС“ И СУПЕРГРУПАТА „ДИРТМЈУЗИК“