ДИСКО ТОПКА ОД 30 ТОНИ ЌЕ БИДЕ ИЗГРАДЕНА НА ФЕСТИВАЛОТ „БУРНИНГ МЕН“