ВЕРА ЈАНКОВИЌ И ДИЏЕЈ ЦЕНА ЌЕ ПРИДОНЕСАТ ДА ЗАБОРАВИТЕ НА ГОДИНИТЕ НА РЕТРОЗАБАВАТА „ЗАСЕКОГАШ МЛАД“