ОБЈАВЕНА ПРВАТА МАКЕДОНСКА СЛИКОВНИЦА СО СПЕЦИЈАЛЕН ФОНТ ЗА ДИСЛЕКСИЈА