ЛУЃЕ ПРЕСТАНУВААТ ДА ОТКРИВААТ НОВА МУЗИКА ПО 30-ТА ГОДИНА, ПОКАЖА ИСТРАЖУВАЊЕ