„ДИЗНИ“ ВО ЈУЛИ ГИ ОТВОРА СВОИТЕ ЗАБАВНИ ПАРКОВИ, ВЛЕЗ САМО СО МАСКА