ФЕСТИВАЛОТ „ОХРИД ФЕСТ“ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО АВГУСТ ВО ДВЕ ВЕЧЕРИ, ФОЛК И ИНТРЕНАЦИОНАЛНА