КУЌА ВО БЕЛГИЈА РЕДИЗАЈНИРАНА СО СТОЛБ ОД ДАБОВО СТЕБЛО