ИСТРАЖУВАЧИ ПРВПАТ СЕ СПУШТИЈА ВО „БУНАРОТ НА ПЕКОЛОТ“ ВО ЈЕМЕН И НЕ ПРОНАЈДОА ДЕМОНИ И ДУХОВИ