ОНЛАЈН КОМПАНИИ И ТРГОВЦИ КОИ ГО ОЛЕСНУВААТ ЖИВОТОТ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ВРЕМЕТО НА ИЗОЛАЦИЈА