НАПУШТЕНИОТ МУЗЕЈ НА ЕНВЕР ХОЏА ВО ТИРАНА СЕ ПРЕТВОРА МЛАДИНСКИ ЕДУКАТИВЕН ЦЕНТАР