ОДБИВ ДА ИГРАМ АРАПСКИ ТЕРОРИСТ, ВЕЛИ РАМИ МАЛЕК ЗА УЛОГАТА ВО НОВИОТ БОНД ФИЛМ