ЕЛТОН ЏОН СЕ ПРИДРУЖИ НА МАЛАТА ГРУПА УМЕТНИЦИ КОИ ИМААТ ОСВОЕНО ЕМИ, ГРЕМИ, ОСКАР И ТОНИ