ПРЕМИЕРА НА „ЕГЗИСТИРАЊЕ“ НА СКОПЈЕ ТАНЦОВИОТ ТЕАТАР